انجمادی ۲۵%،۵۰% و۱۰۰% قرار گرفتند. در طی این زمانها، ویال های حاوی بافت و محلول انجمادی درون یخ و بر روی شیکر قرارداشتند تا امکان نفوذ بهتر محلول انجمادی به درون بافت فراهم آید. پس از اتمام مرحله ی سوم انجماد، بافت ها از محلول انجمادی سوم خارج شدند و سپس سریعا به کرایویال سرد شده منتقل شدند. کرایوویالها پس از غوطه وری سریع در

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره پلاتین،، سلول‌ها، ۶۸]، [۶۷
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید