دخیل در آپوپتوز و عدم وجود مطالعات کافی در این زمینه، بر آن شدیم تا بقا و همچنین میزان بیان ژن های دخیل در آپوپتوز سلولی را پس ازانجماد بافت بیضه با دو روش انجماد شیشه ای مختلف (انجماد شیشه ای I با استفاده از EG، DMSO و انجماد شیشه ای II با استفاده از سوکروز و EG) با یکدیگر مقایسه گردد و دلایل مرگ سلولی پس از هرکدام از روش های

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع زندگی خوب
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید