فیلتر و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد.
۲-۲-۲-روش تهیه محلول های انجماد شیشه ای
انجماد شیشه ای با دو روش مختلف انجمادی (I و II) صورت پذیرفت، بدین منظور دو نوع محلول انجمادی تهیه گردید.
۲-۲-۲-۱-روش آماده سازی محلول انجمادی I
در این روش، سه محلول انجمادی با غلظت های افزایش DMSO36و اتیلن گلیکول۳۷ تهیه شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره، نازکی، اکسیدآلومینیوم، سمی،غیر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید