ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند. به منظور یکسان سازی شرایط آزمایش در هر تکرار، بیضه های ۱۱ موش پس از کشته شدن با روش جابجایی مهره های گردنی۳۲ خارج گردیدند و در محیط ۳۳DMEM حاوی ۲۰% سرمFBS34 شستشو داده شدند. پس از جداسازی ضمایم و چربی های اطراف، هر بیضه با یک برش طولی به دو قسمت تقسیم شد و تکه های بافتی حاصل بصورت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های کاربران نهایی، کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید