به این منظور ابتدا محلول انجمادی سوم با غلظت ۸/۲ مولار DMSO و ۱/۲ مولار اتیلن گلیکول در محیط پایه DMEM و بدون سرم تهیه گردید و سپس رقت های ۵۰% و ۲۵% از آن تهیه شد و در نهایت به کلیه ی محلول ها ۲۰% سرمFBS اضافه شد (۲۳).
۲-۲-۲-۲-روش آماده سازی محلول انجمادی II
در این روش پنج محلول انجمادی با غلظت های افزایشی اتیلن

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید