دانلود پایان نامه

پس از کشت بافت بیضه ی منجمد شده، در تکنیک I در مقایسه با تکنیک II کمتر خواهد بود.

فصل دوم
مواد و روش ها

۲-۱-تهیه ی بافت بیضه و گروه های مورد مطالعه
در این پژوهش از موشهای نر ۱۰-۷ روزه ی نژاد NMRI استفاده شد. حیوانات در بخش حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان با شرایط دمایی ۲۵-۲۰ درجه ی سانتیگراد و دوره ی ۱۲

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد and، MNU، BNNT(8-0)-doped، Ga
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید