دانلود پایان نامه

۱/۳۵ gr
Penicillin / Streptomycin (Gibco; Paisley; UK) 1 ml (Penicilin1000unit/ml; Streptomycin 1000 µgr/ml)
NaHCo3 (Sigma; MO; USA) 0/37 gr

سپس pH محیط فوق توسط دستگاه pH متر، بین ۴/۷- ۲/۷ تنظیم شد و توسط فیلتر دارای منافذ با قطر ۲۲/۰ میکرومتر

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آریپیپرازول، ۲-۴-۵.، سایکوز، مصرف:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید