دانلود پایان نامه

بین رفتن خواب عمیق ( موج آهسته ) و افزایش انگیختگی شبانه همراه است. حالت اخیر به صورت چهار نوع آشفتگی خواب بروز می کند : (۱) افزایش بیداری شبانه ، (۲) کاهش حجم کلی خواب (۳) افزایش خوابREM( حرکات سریع چشم ) و (۴) افزایش دمای مرکزی بدن( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۹-اختلال ایمنی
اختلالات افسردگی با ناهنجاری های

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع تسلط بر محیط، پذیرش خود، خودمختاری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید