ابتلای به افسردگی را افزایش دهد(دادستان،۱۳۸۷).

۲-۸-دیدگاههای نظری درباره ی افسردگی
۲-۸-۱-دیدگاه روانکاوی
نظریه های روانکاوی در اطراف مفاهیم عزا، فقدان، ناکامی،ضرر و زیان و تجربه های ضربه آور دوره ی کودکی شکل می گیرند . عواملی که فـــرد بزرگســــال را در برابر گسستگی ، افســـرده و آسیب پذیر می سازد . روان تحلیلگران

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سیلک، سولفونیک، نایلون، نایلون،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید