افسردگی را عامل هیجانی می داند و آنرا به نام مالیخولیا که عبارت است از غم زدگی افراطی،بی ارتباط با محیط و ظاهراً ناموجه ،افراد افسرده دارای وجدان یا فراخود تنبیه کننده ی قوی که باعث احساس گناه می شود ،تعریف می کند. به نظر روان پویایی علت مهم افسردگی اختلال در روابط اولیه کودک که این اختلال به علت از دست دادن یا ترس ایجاد می گردد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع دامنه حرکتی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید