ایمنی متعددی ازجمله کاهش تکثیر لنفوسیت ها در پاسخ به میتوژن ها وسایر انواع اختلال ایمنی سلولی همراهند( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۲-عوامل ژنتیک
مطالعات متعدد خانوادگی ، فرزند خوانده ها ودو قلو ها از مدتها پیش ارثی بودن اختلالات خلقی را اثبات کرده اند( جوانمرد،۱۳۸۷).
۲-۷-۲-۱-مطالعه خانواده ها
داده های

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره passé,، a، est، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید