مؤلفه عبارتند از:
الف) حضور نسبی هیجانات مثبت
ب) فقدان و عدم حضور هیجانات منفی
ج) رضامندی از زندگی (کار، ۱۹۵۷، ترجمه پاشا شریفی و همکاران، ۱۳۸۵)

۲-۱-۹- مدل ریف در خصوص بهزیستی روانشناختی
یکی از مهمترین مدل‌هایی که بهزیستی روانشناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده است، مدل ریف و همکاران (۱۹۹۸) است. ریف بهزیستی روانشناختی را

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد ژنهایی، ۳-۳-۱-۶، GA، می‌یابند.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید