مثبت به عنوان یک تلاش مثبت به جای اینکه جایگزینی روانشناسی بالینی سنتی باشد متمم آن است.
به طور خلاصه جنبش روانشناسی مثبت‌نگر بر سه اصل تأکید دارد که این سه اصل عبارتند از:
– تجاربی که مردم برای آنها ارزش قایلند. مثل امید، خوش‌بینی و شادی
– صفات فردی مثبت مثل ظرفیت عشق، کار، فعالیت‌، قریحه و مهارت‌های فردی
– ارزش‌های مثبت

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد آبهای زیرزمینی، رفاه اجتماعی، ارزش اقتصادی، تابع تولید
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید