کشف شده است. این دو آلیاژ خطر سرب را نداشته و قیمت آنها نیز مشابه قیمت آلیاژهای قبلی است.

۱-۵-۴-۸ سرب در پوشش کابل‌ها
در سال ۱۹۶۰، سرب به عنوان مهمترین پوشش کابل‌های الکتریکی در فرانسه، آلمان، ژاپن و انگلیس مورداستفاده قرار می‌گرفت. در آمریکا این مصرف به علت جایگزینی سرب با پلاستیک پائین بود. استفاده از سرب در این صنعت هم

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های گردید[۱۷]، ۲۰۱۱، فعالیت‌هایشان، ضیط
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید