دانلود پایان نامه
دیدگاه سنتی :

این دیدگاه واسه اولین بار در قرن 18 ارائه گردید
بنظر طرفداران این نظریه تموم آدما اراده آزاد خود رو واسه رسیدن به اهداف لذت بخش خود معطوف می دارن و دلایلی واسه انتخاب وسایل رسیدن به اهداف دارن
افراد مجرم و گناهکار تنها در انتخاب وسیله به اهداف لذت بخش با آدمایی که از قانون اطاعت می کنن فرق دارن
افراد مجرم آزادانه مرتکب جرم می شن تا به اهداف خود برسن
در حالی که آدمایی که از قانون اطاعت می کنن، وسایل دیگری رو که مورد توافق جامعه س انتخاب می کنن

این دیدگاه طبق فرض خود عقیده داره که تنها تنبیه سریع و شدید اعمال مجرمانه در مجرمین موثره تا از قانون اطاعت کنن
این روزا این دیدگاه بیشتر مورد قبول دستگاه پلیسه

پلیس با بزهکاران نوجوون عمل گرایانه و طبق قانون برخورد می کنه
مأمورین پلیس نه وقت و نه تمایلی دارن که جنبه های روانشناختی و گذشته فرد که تبیین کننده رفتار منحرف نوجوانانه ، توجه کنن
پلیس مجری قانونه ، اون نه روان شناسه ، نه مددکار اجتماعی

این دیدگاه پلیس درباره گناه کاری همخوانی بیشتری داره
البته این روزا نظریاتی مبنی بر تجربه پلیس به این دانشا هست

 

نظریه یادگیری اجتماعی :

این دیدگاه می تونه جانشین مناسبی واسه نظریه سنتی باشه چون جنبه های روانشناختی و جامعه شناسی رفتار بزهکارانه رو تبیین می کنه

این نظریه ، گناه کاری رو نتیجه الگوسازی و نقش پذیری فردی می دونه هر رفتاری که در نظر ناظر اون روش زوم بشه و پاداش دریافت کنه ، یاد گرفته و مورد سرمشق قرار میگیره
الگوی بسیار مهم در زندگی نوجوانان  والدین و همسالان اون  هستن
والدین نوجوون گناهکار انضباط و نظارت ناپایدار و متناقضی در محیط خونواده اعمال می کنه یا ممکنه توجه کمی نسبت به رفتارها و فعالیتای نوجوون نشون بده و یا اصلاً توجه و نظارتی بر رفتار اونا اعمال نکنن

مطلب مرتبط :   یک تولد هیجان انگیز و انگیزه بخش : تولد در دفتر کار

بعضی از والدین نوجوانان گناهکار دارای رفتار ضد اجتماعی هستن
پژوهشای بعمل اومده اثر یادگیری اجتماعی در رشد و موندگاری رفتارای بزهکارانه رو شدیدا مورد تایید قرار داده

بررسیای نظریه یادگیری اجتماعی نشون داده که انحراف رفتاری در زمان کودکی مقدمه ای واسه زندگی مجرمانه در بزرگسالیه

نظریه شکست یا فرصتهای نابرابر:

یکی از مهمترین نظریهای جامعه سناختی درباره گناه کاری نظریه فرصتهای نابرابره
این نظریه رفتارای بزهکارانه نوجوون رو بعنوان تجاوز به هنجارها رایج اجتماعی مورد بررسی قرار میده
از نظر این دیدگاه رفتارای قانون شکنانه به دلیل خرده فرهنگای منحرفه

واسه پذیرش در خرده فرهنگ بزهکاران نوجوون شرط اول ، انجام فعالیت هاییه که هنجارهای اجتماعی اونا راممنوع کرده
خرده فرهنگ بزهکاران نوجوون اعضای خود رو تحت فشار قرار میدن که بارفتارهای بزهکارانه درگیر شن
در اینجور گروههایی تغییر رفتار فرد ، به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی داره

این نظریه اعلام میکنه که دوستیا در خرده فرهنگ بزهکارانه به حرفه گناه کاری منتهی می شه
بعضی ، خرده فرهنگای بزهکارانه رو همون گروه های تبهکار محسوب می کنن
گناه کاری نوجوانانی که بطور انفرادی به فعالیتای بزهکارانه اقدام  نشون میده و به گروه های تبهکار و قانون شکن تعلق ندارن ، در بیشتر مواقع یک پدیده گذرا و موقتیه
این جور افراد نسبت به کنترل اجتماعی بسیار حساس هستن ، در حالی که اعضای یک خرده فرهنگ گناه کاری بعنوان بخشی از برنامه کار آموزی مجرمانه ، افراد گروه خود رو آموزش داده و روابط نزدیک در بین اونا ساخته میشه
این نظریه بر این باوراست که دلیل بروز گناه کاری اینه که نوجوون واسه رسیدن به اهداف اقتصادی واجتماعی جامعه پسند با مشکلاتی برخورد می کنه و از فرصتهای برابر اجتماعی برخوردار نیس
( مجله اصلاح و تربیت، شماره 58)

مطلب مرتبط :   اشتباهات ساده اما رایج در بازاریابی

برابر نظر این اندیشمندان خرده فرهنگ بزهکارانه پدیده ای مربوط به افراد طبقه پایین اجتماعیه چون آدمایی که در طبقه اجتماعی پایین قرار دارن با مشکلات بیشتر و نابرابری در فرصتها واسه رسیدن به اهداف قابل قبول اجتماعی مواجه هستن

خلاصه اینکه نوجوانان به خاطر این قانون شکنی می کنن که جامعه اهداف و نیازهایی رو جلو اونا قرار میده اما مشکلاتی قانونی و اجتماعی و اقتصادی واسه اونا بوجود میاره
( مجله اصلاح و تربیت ، شماره 58)

دسته بندی : مقالات