دانلود پایان نامه

نشینی او لذت می برند ؟ اگر شخص در موارد ذکر شده موفقیت داشته باشد دارای عزت نفس اجتماعی است .
انسان از بدو تولد تا واپسین لحظات حیات برای تامین احتیاجاتش به راهنمایی و حمایت دیگران نیاز دارد کودک نخستین تجارب حمایت اجتماعی خود را در کانون خانواده کسب می کند . نحوه ی برخورد ، پذیرش ، دوست داشتن و مساعدت با کودک وی را برای ایفای نقش های اجتماعی و برطرف ساختن نیازهایش یاری می دهد.
12-6-2 شیوه های تربیتی عزت نقس
پایه های عزت نفس بالا یا پایین در همان اوایل زندگی شکل می گشرد . بنابراین روان شناسان توجه شان را معطوف به نقش شیوه های تربیتی در رشد عزت نفس کرده اند .در حقیقت شواهد موجود حاکی از آن است که دخالت ، پذیرش ، حمایت و محدودیت های مشخص شده از جانب والدین در عزت نفس کودکان تاثیر می گذارد( ریون75 ، 1997 ). کوپر اسمیت ( 1967 ) شیوه های تربیتی مادران پسران دارای عزت نفس بالا و پایین را مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که مادرانی که دارای پسران با عزت نفس بالا هستند دارای ویژگی های زیر می باشد:1- محبت و عاطفه بیشتری به بچه هایشان ابراز می دارند.2- علاقه ی بیشتری به فعالیت های کودکانشان دارند.3-کودکانشان را بیشتر می پذیرند. 4- روش های انضباطی پایداری را به کار می برند.5- خودشان عزت نفس بالاتری دارند . در نتیجه به نظر می رسد که علاقه ی مادران به کودکانشان قویترین ارتباط را با رشد عزت نفس دارد .( وایتن 76، لوید77 ، 1997 به نقل ازمشهدی(1389).
7-2 تعریف رضایت از زندگی
راهبردهای جدید سازمان بهداشت جهانی78، بیان می کند که کانون و تمرکز مطالعات، باید چشم انداز سلانتی را مد نظر قرار دهد. صبقه بندی بین المللی عملکرد، از طبقه بندی بیمادی ها فاصله گرفته و به سمت طبقه بندی مولفه های سلامتی حرکت کرده است(سازمان بهداشت جهانی،2001). مطابق با این دیدگاه، هرف پژوهش در بهزیستی ذهنی، مطالعه و درک چیزهایی است که باعث می شود افراد نسبت به ارزشها و استانداردهای خود، احساس خوبی داشته باشند. در واقع هدف نهایی روانشناسی بهبود کیفیت زندگی بشراست.(اشترنبرگ79، 2001). بنابراین در تحقیقات روانشناختی در چند دهه ی اخیر، با ظهور روانشناسی مثبت، تغییرات بسیاری صورت گرفته و علاقه به تحقیق در این حیطه افزایش یافته است(پترسون و سلیگمن80، 2004). این شاخه جدید از روانشناسی، اساسا به مطالعه ی علمی نیرومندی ها، شادکامی و بهزیستی ذهنی انسان می پردازد. بهزیستی ذهنی یکی از حوزه های مهم روانشناسی مثبت گرا است که با هدف نهایی روانشناسی، ارتباط بالایی دارد و می تواند در کمک به بهبود زندگی افراد، مورد استفاده قرار گیرد. بهزیستی ذهنی شاخه ای از علوم رفتاری است که در آن، نوع قضاوت افراد از زندگی شان مورد مطالعه قرار می گیرد. بهزیستی ذهنی، تعریفی است که فرد از یک زندگی خوب دارد و در واقع اشاره به شادکامی دارد. افرادی که احساس بهزیستی ذهنی بالایی دارند، لذت و خوشی زیاد و ناراحتی کمی دارند و از زندگی شان احساس رضایت می کنند(داینر،2000). بهزیستی ذهنی شانل دو مولفه ی جداگانه است؛ مولفه نخست، مولفه ی عاطفی است که خود به عواطف مثبت و منفی تقسیم می شود و مولفه ی دوم، مولفه ی شناختی است که معمولا به رضایت از زندگی اشاره دارد(پاوت 81و داینر،1993). رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد، کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند. رضایت از زندگی یک صفت پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات موقعیتی، حساس بوده و بر اساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود. مولفه ی اول سلامت ذهن که اندروز و ویتنی ( 1976 ) به آن پی بردند ، رضایت از زندگی است . این مولفه، ارزیابی قضاوتی – شناختی از زندگی شخص می باشد . ذکر این نکته مهم است که قضاوت درمورد چگونگی رضایت هر فرد از زندگی ، بستگی به ملاک های خاص همان فرد دارد که از خارج به او تحمیل نشده است و به همین دلیل جزءملاک های سلامت روانی است. بنابراین محقق نمی تواند ملاک هایی را برای رضایت از زندگی تعیین کرده و بر اساس آن رضایت از زندگی را تعریف کند، زیرا تفاوت های هر فرد، احتمالا مستقل از دیگران است و هر فرد برای قضاوت در مورد زندگی خود ، ملاک های خویش را دارد( دینر ، 1954 ). در سال 1388 ابوالقاسمی و تکالو به بررسی ارتباط تاب آوری روان شناختی و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای سابقه ی مردودی پرداختند . نتیجه بیانگر این بود که افزایش تاب آوری با کاهش استرس و رضایت از زندگی مشترک همراه است. در سال 1386 هم سامانی و همکاران به بررسی تاثیر مهارت های اجتماعی بر روی سلامت روانی و رضایت مندی از زندگی پرداختند . نتایج حاکی از این بود که مهارت های اجتماعی به واسطه با افزایش سطح سلامت روان رضایت مندی از زندگی را در پی دارد.
1-7-2 پیشینه نظری رضایت از زندگی
رضایت از زندگی فرایندی بر مبنای قضاوت شناختی و به عنوان شاخصی در جهت ارزیابی کلی خود از کیفیت زندگی طرح شده که انعکاس ساده ای از شرایط و حوادث واقعی نیست . بلکه ارزیابی شناختی افراد از رویدادها را شامل می شود . ( دینر و همکاران ، 2000 ). « مطالعلات ، عوامل مختلفی را از جمله تعامل اجتماعی ، سطح درامد و طبقه اجتماعی ، میزان حمایت اجتماعی ، میزان مطالعات عمومی ، مدت زمان اختصاص یلفته به مطالعه درسی و میزان پیشرفت قبلی در رضایت از زندگی به ویژه در دانشجویان دخیل دانسته اند ». (مهرانی و همکاران ، 1387 ).
2-7-2 مولفه های اصلی رضایت از زندگی
در سلامت ذهن سه مولفه اصل
ی وجود دارد که عبارتند از:
1- ارزیابی شناختی شرایط زندگی که با مقیاس هایی از قبیل رضایت از زندگی سنجیده می شود.
2- عاطفه مثبت از قبیل شادکامی که حالتی روانشناختی مستقل از یک صفت شخصیتی است.
3- فقدان نسبی حالت های عاطفی منفی از قبیل افسردگی.(دینر،2000، به نقل از)
رضایت از زندگی می تواند به رضایت در ابعاد مختلف مثل توزیع، عشق، روابط زناشویی، روابط دوستانه و… تقسیم شود.همچنین در سطح شناختی سلامت ذهن شامل یک حس کلی در مورد رضایت از زندگی می باشد که با رضایت از کار، ازدواج و سایر ابعاد زندگی بدست می آید(لوپز،2002، به نقل ازمحمدی(1385).
پژوهش هایی که وتنی(1976) در مورد رضایت از زندگی در سازه ای مرتبط با آن همانند کیفیت زندگی(سلامت ذهن) انجام داده است به فهم این مطلب که چگونه افراد به شرایط مختلف زندگی(خصوصا شرایط فشارزا) واکنش نشان می دهند کمک می کند. مطابق با نظریه قابلیت بقا، رضایت از زندگی هنگامی بوجود می آید که نیازهای اساسی ارضا شوند، اما در جوامع مدرن و خودگرا که نیازهای اساسی اغلب شهروندان، ارضا می گردد، رضایت از زندگی به میزان زیادیبا دستیابی به اهدافی که فراتر از نیازهای اساسی هستند، ارتباط دارد.(شکیبا، 1391). در بیشتر جوامعی که از نظر سیاسی و اقتصادی پیشرفته هستند، رضایت از زندگی یک سری فرایندهای مقایسه ای بدنی فرد و معیارهای درونی شده وی را در بر می گیرد.
باتوجه به این امر که رضایت مندی از اعمال، یکی از اهداف اساسی بزرگسالان است با حس فرد از رضایت در مورد حیطه های مختلف زندگی رابطه دارد، تعجب برانگیز نیست که مقدار زیادی از پژوهش هایی که در مورد رضایت از زندگی انجام گرفته بر روی بزرگسالان اجرا شده است. با این حال دلایلی وجود دارد که نشان می دهد رضایت از زندگی در خلال دوران نوجوانی یک متغیر مهم می باشد(ایوانس و شورت(1991).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعپرسش نامه، تشویق و تنبیه، پژوهش علمی، قابلیت اعتماد

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش
1-3 طرح پژوهش
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر مقایسهی اختلالات رفتاری، عزت نفس، ورضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی، طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای82 می باشد.
2-3 جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
1-2-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر و پسر بی سرپرست شهر سمنان و منطقه جنوب شرق شهر تهران و دانش آموزان دختر و پسر عادی مدارس شهر سمنان و منطقه جنوب شرق شهر تهران تشکیل می داد.
2-2-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و هدفدار انتخاب شد.تعداد افراد نمونه 120 نفر بودند. یک گروه 60 نفر نوجوانان بیسرپرست، گروه دیگری60 نفر نوجوانان عادی را دربر می گرفت. نمونه عادی از بین مدارس کوثر ، الزهرا شهر سمنان و امام محمدباقر، هاجر شهر تهران انتخاب شدند. ملاک های ورود برای گروه عادی: 1) سن 14 تا 18 سال، 2) تحصیلات مقطع دبیرستان، 3) سطح طبقاتی. نمونه بی سرپرست از بین مراکز کوثر و مقداد شهر سمنان و حبیب ابن مظاهر و سلمان شهر تهران انتخاب شدند. تعداد افراد این گروه 60 نفر بود.30 نفر دختر و 30 نفر پسر. ملاک ورو برای گروه بی سرپرست:1) سن 14 تا18 سال، 2) تحصیلات مقطع دبیرستان، 3) سطح طبقاتی
3-3 ابزارهای پژوهش
1-3-3 پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ: این پرسشنامه توسط آیشنباخ(1991) ساخته شده است. فرم مشکلات رفتاری نوجوانان یک مقیاس خود ارزیابی کننده برای سنین 11الی 18 سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان 15 دقیقه قابل پاسخ گویی است. این پرسشنامه شامل بخش شایستگی ها و سندروم ها می باشد. بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیت ها، عملکرد تحصیلی، کارآمدی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. مقیاس سندروم ها شامل گوشه گیری/افسردگی، شکایات بدنی، افسردگی/اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنین مقیاس سایر مشکلات رفتاری را تشکیل می دهند. این سیاهه، توسط والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را به عهده دارد و از او مراقبت و یا هرکسی که با کودک در محیطهای شبه خانوادگی برخورد دارد می تواند تکمیل کند که در این پژوهش توسط خود فرد و فرم خود گزارشی کودک تکمیل می گردد. سیاهه رفتاری کودک مانند دو فرم موازی دیگر از 113 سوال تشکیل شده است که در کنار هر سوال سه گزینه صفر(درست نیست)، یک(تا حدی درست است) و دو (کاملا یا غالبا درست است) قرار دارد. که والد یا سرپرست کودک می بایست با توجه به وضعیت رفتار کودک دور یکی از گزینه ها را خط بکشد. مینایی(1384) پرسشنامه آخنباخ را جهت تعیین اعتبار و روایی، مورد آزمون قرار داده است که از نظر روایی دارای روایی محتوا، روایی ملاکی، روایی سازه است. و از نظر اعتبار با روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای این فرم در دامنه 65/0 تا 85/0 است.در پژوهشی که داود فتحی(1388) انجام داده است آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از سه بخش پرسشنامه آیشنباخ(رفتار انطباقی، مشکلات مبتنی بر تجربه و مشکلات مبتنی بر(DSM-IV) به طور جداگانه به ترتیب83/.، 84/. و 86/. و برای کل پرسشنامه 85/. بدست آمده که از اعتبار بالایی برخوردارند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوععزت نفس، شاخص توسعه، گندم و برنج، موانع توسعه

2-3-3 پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ : مقیاس رضایت از زندگی روزنبرگ برای اندازه گیری رضایت از زندگی خود تهیه شده است که یکی از پراستفاده ترین ابزارها با اعتبار و روایی بالا است و شامل 10 عبارت است که 5 عبارت آن به شکل مثبت و 5 عبارت آن به صورت منفی ارائه شده است. این پرسشنامه توسط سواری و برنا (1387) به فارسی برگردانده و روی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز اجراشد. دامنه تغییرات از 0 تا 30 متغیر است و نمره بیشتر نشان دهنده ی رضایت از زندگی بالاتر است. این ابزار، عزت نفس کلی یا بعد شناختی عزت نفس را مورد سنجش قرار میدهد. نتایج تحقیق( پالمن و آلیک،2000 به نقل از محمدی،1383). ضریب اعتبار درونی این مقیاس را84/. گزارش کرده است. شاخصهای روانسنجی این مقیاس را در جامعه ایران بررسی کرده و اعتبار این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه کردن به ترتیب 69/. ، 78/. ، 68/. گزارش کرده است. محمدی(2005) ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمه سازی مقیاس عزت نفس روزنبرگ را روی دانشجویان شیراز 69/0 و 68/0 و ضرایب بازآزمایی مقیاس فوق را با فاصله ی یک هفته 77/0، دوهفته 73/0 و سه هفته 78/0 گزارش کرده است.
3-3-3 پرسشنامه رضایت از زندگی(SLWS): در این پژوهش از مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شده است. این مقیاس توسط دینر، امونس، لارنس و گریفین83(1985)، برای همه گروههای سنی ساخته و توسط پاوت84 و دینر (1993) تجدید نظر شد. داینر و همکاران(1985) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را را با فاصله زمانی دو ماه، برابر 84/0 گزارش کردهاند. پاوت و داینر(2008) پایایی بازآزمایی این مقیاس را با فاصله زمانی یک ماه ، برابر 84/0 و آلفونسو85 و همکاران(1992) با فاصله زمانی دوهفته، برابر 83/0 گزارش کردند. یاردلی و رایس86(1991) نیز پایایی بازآزمایی با فاصله زمانی 10 هفته را برابر 50/0 و مگناس87 و همکاران(1993) با فاصله زمانی 4 سال، برابر 54/0 گزارش کردهاند. پایایی مقیاس رضایت از زندگی توسط بیانی، محمد کوچکی و گودرزی(1386) در جامعه آماری متشکل از 109 نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/. و با روش بازآزمایی 69/. به دست آمد. همچنین بیانی و همکاران(1386) اعتبار این مقیاس را از طریق بازآزمایی 69/. گزارش کردند. این مقیاس در بیشتر کشورها و به زبان های مختلف ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است از جمله: برزیل( جووانی و همکاران، 2009) کانادا( بلایز88 و همکاران، 1989) چین( یی89،2007) نروژ( ویترسو 90 و همکاران، 2005) روسیه( بلتکسی91 و داینر، 1993) سوئد( هالتن و گاستاسون92، 2008) مالزی( اسوامی و چامور و پرمازیک93، 2009) ترکیه( دوراک 94و همکاران،2009). علاوه بر این، پرسشنامه رضایت از زندگی در بین گروه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل کودکان( آتینزا و همکاران، 2000) نوجوانان( پونز95 و همکاران،2000) دانشجویان(داینر و


دیدگاهتان را بنویسید