دانلود پایان نامه

ها)اعمال شود.
تهامی‌پور و همکاران (۱۳۸۴) در مطالعه ای اثر کاهش سطح آبهای زیرزمینی را بر رفاه اجتماعی پسته‌کاران زرند کرمان ارزیابی کردند. تعیین ارزش اقتصادی آب نیز از دیگر اهداف این مطالعه بود. برای دستیابی به اهداف مطالعه از تابع تولید چند جمله‌ای درجه دوم استفاده شد. در این تابع اثر نهاده‌های کود شیمیایی، سموم، کود دامی و

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آمیزش۴۹، رقابتی۴۸، ساده‌ترین، ۳-۳-۱-۴-۲
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید