زیرکشت بوده و میزان بهره‌وری مقدار سم مصرفی نیز بیشتر از دفعات آبیاری و مقدار بذر مصرفی بدست آمد.
کفیل‌زاده و همکاران (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و اسکان یافته به مطالعه شرایط تولیدی عشایر استان ایلام پرداختند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل ۲۵۰ پرسشنامه برای عشایر کوچنده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد تنبیه کننده
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید