وعرضه گندم در کشاورزی ایران با استفاده از اطلاعات سال های ۷۵-۱۳۵۰ و کاربرد تابع سود نرمال کاب داگلاس، توابع عرضه و تقاضای نهاده های گندم را به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده اند و به این نتیجه رسیده اندکه قدرمطلق کشش های خودی تقاضای نهاده بزرگتر از یک بوده و میان نهاده ها رابطه مکملی ضعیفی وجود دارد و گندم کاران نسبت به

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید