تقاضای نهاده های گندم آبی و دیم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نرمال و روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری صورت گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که کشش های خودی تقاضای نهاده ها همگی گویای رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده های تولید می باشد و ماشین آلات در کشت گندم آبی و بذر اصلاح شده در کشت گندم دیم با کشش ترند و کشش

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره روتنیوم، کمپلکس‌های، (II)،، (III)،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید