دانلود پایان نامه

از داده های سری زمانی۷۹- ۱۳۶۸هزینه تولید محصول گوجه فرنگی استان خراسان برآورد نمود. نتایج این تحقیق نشان دهنده پایین بودن کشش قیمتی نهاده های کود وسم بود، بدین معنی که سیاستهای قیمتی راهکار کافی جهت پایین نمودن میزان مصرف این نهاده ها نمی باشد وباید سیاست های مکمل وجبرانی به همراه سیاستهای قیمتی نهاده های مذکور(یارانه نهاده

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره passé,، a، est، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید