دانلود پایان نامه

دامهای عشایر کوچنده، از بین رفتن مراتع میان بند و تسریع اجباری حرکت کوچ و نارسایی‌های بهداشت دام عنوان شد.
هژبرکیانی و حاج احمد(۱۳۸۱) به برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۷۸-۱۳۵۰ پرداختند. در این مطالعه برآورد هم زمان توابع سود، عرضه محصول و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی کاربران نهایی، کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید