بمنظور ارائه تحلیل‌های اقتصادی نیز توابع تولید کاب – داگلاس و ترانسندنتال برآورد گردید. بر طبق این مطالعه بالاترین بهره‌وری نهایی مربوط به سطح زیر کشت بود که برابر با ۶۵/۰ بدست آمد. همچنین بهره‌وری نهایی مقدار بذر مصرفی، دفعات آبیاری و مقدار سم مصرفی به ترتیب ۰۰۰۷/۰، ۲۹/۰ و ۱۷/۰ به دست آمد. بالاترین بهره‌وری متوسط مربوط به سطح

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید