?^n(1-14)
جذب زمینه به وجود آمده می تواند با استفاده از مرتبه های بالاتر مشتق گیری حذف شود. اما هر مشتق گیری جزئیات بیشتری را نشان می دهد پس این اثر زیاد هم مورد استفاده نیست.

۱-۱۰-۵- اثرات پهنای طیف
شاید مهمترین اثر

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ، ۶۰۰، اقیانوسها، (IPCC,
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید