عنوان یک تابعی از زمان در نوارهای طیفی می باشند.اسکن در سرعت ثابت برابر است با :
dA/dt=s
و همچنین برای اولین مشتق به این صورت می باشد :
dA/dt=1/s dA/dt (1-10)

مشتقات با مرتبه های خیلی بالاتر با استفاده از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد (۳-۵)، می‌گردد،، درآوردن، شیارهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید