دانلود پایان نامه

عنوان یک تابعی از زمان در نوارهای طیفی می باشند.اسکن در سرعت ثابت برابر است با :
dA/dt=s
و همچنین برای اولین مشتق به این صورت می باشد :
dA/dt=1/s dA/dt (1-10)

مشتقات با مرتبه های خیلی بالاتر با استفاده از

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان n، کوئوردینه، ۶,، VO(Sal-6)خاصیت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید