شود کمی چرخش خارجی نیاز است تا بازو به ۱۸۰ درجه آبداکشن برسد (بلیکلی۱۹۸۴).
عضلات درگیر در فلکشن و آبداکشن شانه مشابه هستند هنگام فلکشن و آبداکشن عضله دلتوئید
میتواند ۵۰% نیروی عضلانی برای بالا آوردن بازو را تولید کند و هرچه دامنه حرکتی بیشتر شود نقش این عضله در حرکت آبداکشن بیشتر میشود که در دامنه ۹۰-۱۸۰ درجه این عضله بیشترین

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد داده های سری زمانی، استان خراسان، هزینه تولید، کشش قیمتی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید