دانلود پایان نامه

شانه در این دامنه بیشتر مستعد آسیب شود(هلبچ۶۴ ۱۹۸۵).
در دامنه حرکتی بالا عضله دلتوئید سر استخوان بازو را به پایین و خارج از حفره مفصلی
میکشد(سادنبرگ۶۵ ۱۹۹۷) و لذا یک نیمه دررفتگی ایجاد میکند. حرکت در دامنه ۱۸۰-۹۰ فلکشن یا آبداکشن مستلزم این است که بازو ۲۰ درجه چرخش خارجی یا بیشتر داشته باشد و در این وضعیت عضله دوسر هم میتواند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید