شانه یا گلنوهومرال یک مفصل گوی و کاسهای با ۶ درجه آزادی است. حرکات فلکشن-اکستنش، آبداکشن-اداکشن، چرخش داخلی- خارجی و دورانی را انجام میدهد.
۲-۲-۵-۱-فلکشن و آبداکشن
بازو میتواند در صفحه ساجیتال حدود ۱۸۰-۱۶۵ درجه فلکشن و تقریبا ۶۰-۳۰ درجه هایپر اکستنشن دهد. مقدار فلکشن بازو با چرخش خارجی محدود میشود که با حداکثر چرخش خارجی،

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ، مختلفی،، آمینهای، .]
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید