بازو را در درون حفره گلنوئید تثبیت میکند. این اثر فوقخاری جابه جایی فوقانی سر بازو به وسیله عضله دلتوئید را خنثی میکند (پارسنز و آپرلیوا ۲۰۰۶ ). عضلات تحتکتفی، تحتخاری و گردکوچک با وارد کردن یک نیروی نسبتا رو به پایین سر استخوان بازو را در هنگام بالابردن بازو تثبیت میکنند. در انتهای آبداکشن عضله پشتی بزرگ به صورت اکسنتریک به

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد مطالعه موردی، گندم کاران، گندم کار، رگرسیون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید