دانلود پایان نامه

بازو را در درون حفره گلنوئید تثبیت میکند. این اثر فوقخاری جابه جایی فوقانی سر بازو به وسیله عضله دلتوئید را خنثی میکند (پارسنز و آپرلیوا ۲۰۰۶ ). عضلات تحتکتفی، تحتخاری و گردکوچک با وارد کردن یک نیروی نسبتا رو به پایین سر استخوان بازو را در هنگام بالابردن بازو تثبیت میکنند. در انتهای آبداکشن عضله پشتی بزرگ به صورت اکسنتریک به

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره سل-، (۱-، ماده‌های، پائین‌تر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید