به افراد بهتر در مرحله انتخاب یک فرض خیلی مهم می‌باشد. تعداد دفعاتی که انتظار می‌رود یک فرد انتخاب شود با برازندگی نسبی آن فرد متناسب است. برازندگی نسبی از رابطه زیر محاسبه می‌شود،
(۳-۳)
، امین فرد موجود در جامعه می‌باشد. برازندگی میانگین جامعه نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است،
(۳-۴)

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع گلنوئید، آبداکشن، سراستخوان، گلنوهومرال
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید