دانلود پایان نامه

روشهای مختلفی برای انتخاب کروموزومها وجود دارد که مهمترین این روشها عبارتند از :
* روش چرخ رولت یا چرخ گردان۴۲
* روش بولتزمن۴۳
* روش مسابقه یا تورنمنت۴۴
* روش رتبه بندی۴۵
* روش حالت پایدار۴۶
از میان روشهای فوق دو روش چرخ گردان و تورنمنت از اهمیت بیشتری برخوردارند که به اختصار به چگونگی عملکرد آن

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع گلنوئید، آبداکشن، سراستخوان، گلنوهومرال
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید