عملگر بسیار مهم و حیاتی برای تولید نسل جدید می‌باشد. پیوند باعث افزایش کارایی GA می‌گردد ]۲۰[. این عملگر با توجه به احتمال پیوند به هر جفت از افراد موجود در استخر آمیزش، جهت تولید یک یا دو فرزند اعمال می‌گردد. این عملگر یک عملگر ترکیبی است که شامل سه عمل است. ابتدا یک جفت رشته را به صورت تصادفی انتخاب میکند، در گام دوم یک محلی را

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، ضمن عقد، طلاق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید