دانلود پایان نامه

آمیزش فقط شامل افرادی می‌باشد که در نسل کنونی وجود دارند. سپس دو عملگر بعدی، پیوند و جهش به استخر آمیزش جهت تولید فرزندان اعمال می‌گردد. انتخاب نخبه‌گرا باعث می‌گردد تا یک یا تعداد بیشتری از والدین نخبه بطور مستقیم به نسل بعد راه پیدا کنند و نسل بعدی شامل بهترین فرد نسل قبلی باشد.

۳-۳-۱-۵ ادغام
عملگر ادغام یا پیوند۵۰ یک

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید