دانلود پایان نامه

برای ورود به استخر آمیزش انتخاب می‌گردد. این عمل تا جایی که جمعیت نسل بعدی به طور کامل تولید شود ادامه می‌یابد.
اندازه قاچ مربوط به هر فرد در چرخ گردان از رابطه زیر محاسبه می‌گردد،
(۳-۵)
انتخاب تصادفی والدین را میتوان با به گردش درآوردن چرخ و توقف آن در مقابل نشانه ثابتی تشبیه نمود. روشن است که غالبا شیارهای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید