روغن‌های روان کننده، قارچ کشها میباشد.
شکل۱-۲- ساختار مولکولی فنول

در صورت تنفس یا خورده شدن این ماده توسط انسان این ماده وارد گردش خون خواهد شد و در صورت تماس با پوست کمتر وارد خون خواهد شد. قرار گرفتن در معرض فنول در کوتاه مدت می تواند باعث سوزش چشم‌ها و سر درد میشود. افرادی که تماس پوستی با مقدار زیادی از فنول دارند، سوزش

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد آبهای زیرزمینی، رفاه اجتماعی، ارزش اقتصادی، تابع تولید
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید