و تاثیر انسان در افزایش غلظت CO2 جوی می باشد (سازمان برنامه ریزی و مدیریت، ۱۳۸۴).
مدلهای GCM, اقلیم را با شبکه سه بعدی در سطح جهان رسم می کنند که به عنوان نمونه تفکیک افقی نمونه های اولیه آنها بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ کیلومتر می باشد. همچنین ۱۰ تا ۲۰ لایه عمودی در جو و بیش از ۳۰ لایه را در اقیانوسها پوشش می دهند (IPCC, 2008).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، Specific، Purposes، Developments
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید