استفاده در مباحث تغییر اقلیم یا پیش بینی های فصلی, دارای تفکیک نمونه ای چندین کیلومتر هستند (تیمبال و همکاران۱۱، ۲۰۰۹). بنابراین یک منطقه, بوسیله تعدادی شبکه های سلولی معرفی می شود (ویدمن و همکاران۱۲، ۲۰۰۳).
مدل های عددی چرخش عمومی جو یا GCM یک ابزار پیشرفته و متداول برای شبیه سازی واکنش سیستم اقلیمی جهان به افزایش غلظت

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع and، the، of، Purposes)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید