دانلود پایان نامه

ارائه شده است که آنها را سناریوهای انتشار گویند (مساح بوانی و مرید، ۱۳۸۴).
مجموعه مدلهای اقلیم جهانی اجرا شده در چهارمین گزارش ارزیابی (AR4) هیئت بین الدولی تغییر اقلیم, یک سری سناریوی استاندارد شده عالی برای مطالعات اثرات اقلیمی فراهم می کند. در چنین حالتی انتخاب سناریو بایستی بگونه ای باشد که با دقت بتواند اقلیم گذشته منطقه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع آناتومیکی، اداکشن، ۱۸۰، آبداکشن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید