گازهای گلخانه ای می باشند. البته مدلهای ساده تری هم برای تخمین میانگین منطقه ای یا جهانی در مورد واکنش اقلیم بکار می روند ولی تنها مدلهای GCM پتانسیل آن را دارند که تخمین های سازگار فیزیکی و جغرافیایی از تغییر اقلیم منطقه ای را که در تحلیل های موثر لازم است ارائه کنند. در واقع هدف اصلی این مدل ها پیش بینی اثرات فعالیت های انسانی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد GA، جمعیتهای، جفتهای، چهارم)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید