بیمار، سال تولد و جنس همراه با اطلاعاتی چون وزن هنگام تولد، وزن کنونی، هفته بارداری، نوع زایمان (سزارین/واژینال)، سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و نمرات به دست آمده از پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی و نقص توجه در چک لیست تهیه شده وارد شدند (پیوست).
برای تشخیص وجود اختلال بیش فعالی و نقص توجه از ترجمه پرسشنامه

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آسیب پذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید