دانلود پایان نامه

استاندارد دستورالعمل تشخیصی و آماری جامعه روانپزشکی آمریکا نسخه ۴ (DSM-IV) استفاده شد که در مطالعات مشابه (۱۱, ۴۳) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل ۹ پرسش در بخش نقص توجه با طیف لیکرت ۴ گزینه ای (اکثر اوقات، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت یا هیچ گاه) و ۹ پرسش در بخش بیش فعالی و تکانش پذیری با طیف لیکرت ۴ گزینه ای

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد آبهای زیرزمینی، رفاه اجتماعی، ارزش اقتصادی، تابع تولید
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید