دانلود پایان نامه

(اکثر اوقات، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت یا هیچ گاه) است (پیوست). برای تشخیص هر کدام از اختلال های بیش فعالی یا نقص توجه، باید پاسخ به ۶ پرسش از ۹ پرسش، «اکثر اوقات» یا «اغلب» باشد.
۲-۲-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
داده های جمع آوری شده توسط یک اپراتور وارد نرم افزار آماری شده و بانک داده ها ایجاد گردید. برای تجزیه و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان کمپلکسهایی، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید