نهایی که اینجا وب سایت است آغاز می گردد و از کاربران خواسته می شود که ارزیابی مورد نظر را انجام داده وفرم را پر کنند و در مورد مشکل بحث و تبادل نظر صورت گیرد. این کار در این تحقیق با تست کاربر و استفاده از سناریو های نوشته شده صورت پذیرفته است. و در آخر به بررسی و دسته بندی مشکلات مطرح شده پرداخته شده است. در صورتی که مشکلات به

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید