کاری محسوب می‌شود. فقط یک وی سایت مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان ارزیابی کاملی فراهم‌اید و در مورد امکانات اصلی شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی شود.
برای به دست آوردن نتیجه بهتر، از دو روش به طور همزمان استفاده شده است:
– ارزیابی مکاشفه‌ای
– تست کاربر(شامل پرسشنامه و مصاحبه)
۴-۱- روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع خواب آلودگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید