ساپورت در هنگان کار کردن، نمایان بودن اطلاعات و زبان مورد استفاده را نشان می‌دهد. همچنین امکان نمایان شدن پیام‌های خطا را نیز می‌دهد و به طور کامل می‌تواند‌این پیام‌ها بررسی گردد. طراحی رابط کاربری ضعیف، تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.,[۱۱] محققان مدل مکاشفه‌ای Nielson با‌ایجاد چک لیستی برای بررسی اختصاصی LinkedIn ،

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه میتوانیم، مشتقی، نوری،، ۱-۱۰-۱-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید