دانلود پایان نامه

به منظور بهبود تغییر داده اند. در‌این چک لیست هر یک از بندهای دهگانه نلسون به زیر دسته‌هایی تقسیم کرده اند که باعث روشن تر شدن پروسه ارزیابی شده است. تست کاربران نهایی با ساده ترین روش برای تست کاربردپذیری و کمترین ملزومات انجام شده است. [۱۲] طراحی واسط کاربری، ظاهر و طراحی بصری وب سایت و بخشی که کاربر با آن به طور مستقیم تعامل

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ژنهایی، ۳-۳-۱-۶، GA، می‌یابند.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید