دانلود پایان نامه

بر روی زنجیره اتیلنی، صورتبندی گونه حاصل پس از کوئوردینه شدن به فلز به صورت گوچ است،.] ۴۳[ به طوری که استخلاف آلکیل تمایل به قرار گرفتن در موقعیت محوری را دارد. این جهت گیری نشان دهنده ی دافعه ی فضائی میان استخلاف آلکیل و پروتون آزومتین استوائی است، شکل (۱-۵).
برای کمپلکسهای ۶ کوئوردینه با دو گروه دهنده ی محوری برتری ساختاری

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع پلاسمایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید