دهنده ی سیگما تنها سنتز کمپلکس با لیگاند محوری بنزیل آمین موفقیت آمیز بود.
دو عامل فضائی و الکترونی تاثیر عمده ای را در این روند بر عهده دارند. لیگاندهای پذیرنده ی پای از طریق تعدیل بار بر روی فلز مرکزی شرایط الکترونی را بر شرایط فضائی غالب می کنند و یک عامل مساعد برای سنتز این گونه ها را فراهم می نمایند در حالی که برای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی جمع آوری اطلاعات
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید