افزایش طول زنجیره متیلنی و در نتیجه کاهش قدرت میدان لیگانداز ساختارمسطح مربع دور می شود و ساختار چهار وجهی انحراف یافته را ترجیح می دهد. این اثرساختاری را می توان با بررسی خواص مغناطیسی این سری از کمپلکسها به خوبی مشاهده نمود.] ۴۰،۴۱،۴۲[
مطالعات دیگر نشان داده است که در کمپلکسهای فلزی مسطح نظیر Salen با گروه استخلافی آلکیل

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱۰-۵-، ?^n(1-14)، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید