فلز مرکزی ما VO+2 است مشاهده می شود که تمام گونه هادر حلال به صورت مونومر می باشند و ساختار هرم مربع القاعده را اختیار می کنند. اما پدیده ی جالب توجه زمانی رخ می دهد که حالت جامد گونه ها را بررسی می کنیم. برای n = 3 یک ساختار پلیمری مشاهده می شود که در آن مراکز وانادیم ۶ کوئوردینه می باشند. برای n = 6, ، VO(Sal-6)خاصیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید